Een letterwoord

Niet alle leerlingen in een groep hebben dezelfde kennis, vaardigheden of houdingen. Niet alle leerlingen leren op elk moment even snel. Een klassikale aanpak is niet altijd vanzelfsprekend. Soms volstaat het om voor één of een paar leerlingen ondersteuning of uitbreiding te voorzien. 

Wat voor leerlingen geldt, geldt ook voor studenten. Niet iedereen in de groep heeft dezelfde voorkennis, niet iedereen leert even graag taal. Iedere aspirant-leerkracht voor het basisonderwijs weet wel dat wiskunde erbij hoort, maar niet iedereen heeft evenveel vertrouwen in zijn of haar eigen vaardigheid. Daarom biedt deze website bijvoorbeeld oefeningen aan die helpen om je vaardigheid in enkele leergebieden of domeinen te verhogen.

 

Sticordi is een letterwoord, dat betekent dat het bestaat uit de beginletters van andere woorden: stimuleren, compenseren, remediëren en dispenseren. Deze vier maatregelen helpen je als de klassikale aanpak voor een leerling niet de beste keuze is.

Stimuleren is aanmoedigen. Soms heeft een leerling niet genoeg zelfvertrouwen en durft hij of zij niet, of niet goed, aan een taak beginnen. Soms begint de leerling wel, maar te voorzichtig. Met wat aanmoediging kan er al heel wat veranderen voor zo'n kind. Het is altijd de moeite om een leerling aan te moedigen.

Compenseren is vervangen: iets wegdoen en iets anders in de plaats doen. Soms is een taak (nog) niet geschikt voor een leerling: als dat het geval is, heeft het weinig zin om de leerling aan die taak te laten werken. Iedere leerling moet op elk moment iets zinvol doen in de klas. Als leerkracht kan je er dan voor kiezen om deze leerling een andere taak te geven. Zo kan de leerling vorderen, dichter komen bij de voorwaarde die nodig is om aan de moeilijke taak te beginnen, of om een ander doel te bereiken.

Remediëren betekent dat je maatregelen neemt om de verschillen tussen de leerlingen in de groep weg te werken, je helpt de leerling om bij te benen.

Dispenseren betekent kwijtschelden. Soms heeft een taak geen zin voor een leerling, in dat geval is het een goed idee om de taak te laten vallen voor die leerling.

Kan je bedenken op welke van deze vier manieren de hogeschool jou helpt als ze je deze website met oefeningen aanbiedt? Remediëren. Juist, ja. Met het materiaal dat je op deze website vindt, helpt de lerarenopleiding jou te remediëren. Natuurlijk moet je zelf het werk nog doen, maar dat is met een leerling in je klas ook zo: je kan hen helpen om iets te leren, maar je kan het niet in hun plaats doen.

Sticordi. Maar over wie gaat het hier nu, over leerlingen of over studenten?

Over allebei, want studenten en leerlingen moeten in hun opleiding leren. Sticordi is een nuttig letterwoord om te onthouden. Het helpt je creatief te zoeken naar een oplossing als er in de toekomst verschillen zijn in jouw klas.

   
www.sticordi.be

Op deze inleidende startplaats vind je vakoverschrijdende inhoud. Er is een deel met instrumenten voor 'blended learning' en tips voor als je materiaal ontwikkelt. 

www.sticordi.be/wiskunde

Er is er een site voor probleemoplossen van wiskunde, die is beveiligd voor studenten in de lerarenopleiding van Thomas More Kempen.

www.sticordi.be/brongebruik

Dit is een deel over brongebruik, met oefeningen om een atlas te leren gebruiken.

www.sticordi.be/aarde

Dit gaat over niet-levende natuur. Er wordt gebouwd aan twee stukjes: één over de seizoenen en één over licht en kleur. 

http://www.sticordi.be/aarde/seizoenen

http://www.sticordi.be/aarde/licht-en-kleur

www.sticordi.be/techniek

Hier vind je informatie en voorbeelden om het domein 'techniek' te verwerven en aan te leren.  

http://www.sticordi.be/techniek/inspiratie

www.sticordi.be/leven

Hier zal het in de toekomst gaan over de levende natuur en over water, omdat water aan de basis ligt van leven. Hier vind je ook voedingsinformatie.

http://www.sticordi.be/leven/water

http://www.sticordi.be/leven/gezond-eten

www.sticordi.be/taal

Dit deel bevat informatie waarmee je de bouwstenen van woorden kan gebruiken om de betekenis van woorden te oefenen. Als je op zo'n manier naar woorden kijkt, ga je vlotter nieuwe of moeilijke woorden begrijpen. 

http://www.sticordi.be/taal/woorden

Studenten die hun diploma secundair onderwijs in aso, tso of kso behaalden, kunnen dit materiaal gebruiken om leerinhouden uit het secundair op te frissen. Voor studenten die dit diploma behaalden in het bso kan deze informatie nieuw zijn. Dat betekent dat die studenten waarschijnlijk meer tijd nodig hebben om deze leerinhouden onder de knie te krijgen, maar met een flinke inzet is dit zeker haalbaar. Natuurlijk werd er getracht om de inhoud goed voor te stellen: correct (natuurlijk), duidelijk en aantrekkelijk om mee te werken. Zelfs als je dit niet heel makkelijk vindt: hou vol. De aanhouder wint!

Een belangrijk boek over verschillen in de klas en op school, met veel aandacht voor sticordi-maatregelen, werd geschreven door Jan Tallon en Chris Van den Vreken.  Ook als je geen les geeft aan leerlingen van de B-stroom van de eerste graad in het secundair onderwijs is deze informatie erg zinvol. Je kan beide boeken vinden in de bibliotheek in Vorselaar. De inhoud is heel goed, maar de boeken lezen soms stroef door de gebruikte taal.

Abonneren op Sticordi RSS