U bent hier

Klare taal

Als we mensen iets willen aanleren, moeten we met hen communiceren. Dit lijkt dus een uitgelezen stukje informatie voor de deelsite 'taal', maar het staat hier. De taal die je gebruikt, kan immers het leerproces bevorderen of stroever laten verlopen.

Beeld je maar eens in:

Deze voorbeelden gaan over vreemde talen, maar dat geldt ook in het Nederlands. Kan je de handwerksteek ook leren met een Nederlandstalige geschreven handleiding, en gaat dat even goed als een filmpje? Kan je alle Nederlandstalige teksten over didactiek of pedagogie even vlot lezen? Wellicht niet. Dat ligt niet enkel aan de inhoud, het hangt ook af van de verwoording van de tekst.

Je kan informatie toegankelijker maken door: 

Deze vier aandachtspunten worden verder uitgelegd. (Je gaat naar deze uitleg als je op het aandachtspunt klikt.) Ze helpen je in de toekomst aandacht te geven aan de manier waarop je informatie presenteert als er verschillen zijn in de groep waar je iets aanleert. Je kan veel tijd besparen door hierop te letten als je het materiaal voor het eerste gebruik aanmaakt. Op die manier help je ook andere leerlingen voor wie de leerinhoud moeilijk toegankelijk is. Dit is een uitgangspunt van 'universal design for learning'.